search
Egin zure dohaintza Egin zure dohaintza Palestinako errefuxiatuekin
UNRWA - Misioa / Misión - Osasungintza eta Osasuna / Sanidad y salud

Osasungintza eta Osasuna / Sanidad y salud

Salud de los refugiados

Errefuxiatuen osasungintza eta osasuna Agentziaren lanaren funtsezko zutabeak dira. UNRWAk oinarrizko osasun-zerbitzuak eskaintzen ditu, eta palestinar errefuxiatuei bizi-ingurune osasuntsua emateko ardura du. Agentziaren lehen mailako arreta-zentroen eta klinika mugikorren sarea da arreta prebentiboko eta medikuntza orokor eta espezializatuko zerbitzuen oinarria, eta bizitzako etapa bakoitzera egokitzen da.


La sanidad y la salud de los refugiados son pilares fundamentales del trabajo de la Agencia. UNRWA ofrece servicios básicos de salud y es responsable de proporcionar un entorno de vida saludable para los refugiados de Palestina. La red de centros de atención primaria y clínicas móviles de la Agencia constituye la base de sus servicios de atención preventiva, medicina general y especializada, adaptándose a cada etapa de la vida.

Bost milioi pertsonatik gora artatzea, bost eremu geografikotan banatuta, 143 osasun-zentrorekin eta 3.000 pertsonatik gorako osasun-langileekin, eguneroko erronka da UNRWArentzat.


Atender a más de 5 millones de personas distribuidas en 5 áreas geográficas, con 143 centros de salud y un personal sanitario de más de 3.000 personas, es un reto diario para UNRWA.

ORAIN ARTE LORTUTAKO GUZTIARI EUSTEA / CONSERVAR TODO LO AVANZADO

Zazpi hamarkada baino gehiagoan, UNRWAk nabarmen hobetu du errefuxiatuen osasuna. Txertoekin prebenitu daitezkeen gaixotasunak eta bestelako afekzio kutsakorrak ia erabat desagerrarazi dira, eta jaioberrien, haurren eta amen heriotza-tasak behera egin du neurri handi batean. Gaur egun, jaio aurreko arreta jasotzen jarraitzen dute 145.000 emakume errefuxiatuk.

Lorpen horiek gorabehera, etengabeko erronkak ditugu aurretik, bereziki Sirian, Libanon eta Palestinako lurralde okupatuan. Errefuxiatuen kopurua gora egiten ari da, eta baita gaixotasun ez kutsagarrien kasuak ere, hala nola hipertentsioa, diabetesa, gizentasuna edo minbizia. Egoera horrek osasun-kostu globalak etengabe handitzea dakar ezinbestean.


Durante más de siete décadas, UNRWA ha mejorado de manera significativa la salud de los refugiados. Las enfermedades prevenibles con vacunas y otras afecciones contagiosas han sido prácticamente erradicadas, y la mortalidad neonatal, infantil y materna han disminuido en gran medida. Actualmente, 145.000 mujeres refugiadas siguen recibiendo atención prenatal.

A pesar de estos éxitos, existen desafíos permanentes como consecuencia de la activación del conflicto, especialmente en Siria, Líbano y el territorio Palestino ocupado. El número de refugiados aumenta, y también los casos de enfermedades no contagiosas como hipertensión, diabetes, obesidad o cáncer. Esta situación se traduce inevitablemente en un incremento constante de los costes globales sanitarios.

LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA GAZAKO HAURREI / APOYO PSICOLÓGICO A LA INFANCIA EN GAZA

Gazan, eraso armatuak etengabeak dira azken hamarkadetan. Alde batetik, Israelen erasoaldiak daude (erregulartasunez gertatzen dira eta indarkeria suntsitzailea zabaltzen dute, hala nola 2014an, ‘Hegi Babesgarria’ operazioan); bestetik, fakzio armatuen arteko barne liskarrak.

 

Bonbardaketen mehatxupean bizitzeak, indarkeria-giro etengabean, eta etorkizunari buruzko ziurgabetasun-sentimenduak hankaz gora jarri dute inguru horretako biztanleria zibilaren bizitza. Gatazkak eragindako estresaren ondoriozko traumetan espezializatutako laguntza psikologikoko zerbitzuak jasotzeko beharrak gora egin du modu dramatikoan azken urteotan. Eta horren eragin psikiko-emozionala bereziki gogorra da eskola adinean dauden haurrentzat.

Haurrak dira kolektibo ahulena eta eraso armatuek gehien kolpatzen dutena. Estres fisiko eta psikologiko handia dute, indarkeria jarraituaren ondorioek eragindakoa: etxeak suntsitzea, pertsonen joan-etorri masiboak, senideen heriotza… Errealitate horrek erabat suntsi dezake txikienen oreka emozionala.


En la franja de Gaza, las agresiones armadas son una constante desde hace décadas. Por un lado, están las ofensivas israelíes que se suceden con regularidad y con una violencia devastadora, como en el caso de la operación ‘Margen Protector’ desplegada en 2014. Por otro lado, están los enfrentamientos internos entre facciones armadas.

El hecho de vivir bajo la amenaza de los bombardeos, en un constante clima de violencia, unido al sentimiento de incertidumbre sobre el futuro, han hecho que la vida de la población civil en la zona se haya visto alterada seriamente. La necesidad de recibir servicios de atención psicológica especializada en traumas derivados del estrés del conflicto, ha aumentado de forma dramática en los últimos años. Y el impacto psicoemocional es especialmente duro para los niños y niñas en edad escolar.

La población infantil es el colectivo más vulnerable y más duramente golpeado por las agresiones armadas. Sufren altísimos niveles de estrés físico y psicológico, causados por las consecuencias de una violencia continuada: destrucción de sus hogares, desplazamientos masivos de personas, muerte de familiares… una realidad devastadora para el equilibrio emocional de los más pequeños.