search
Egin zure dohaintza Egin zure dohaintza Palestinako errefuxiatuekin
UNRWA - Misioa / Misión - Biziraupena / Supervivencia

Biziraupena / Supervivencia

Supervivencia en Gaza

2000ko irailean Bigarren Intifada lehertu zenetik, Gazan bizirautea gero eta zailagoa da, eta lurralde horretako egoera sozio-ekonomikoak okerrera egin du etengabe. Israelek 2007ko ekainetik ezarritako blokeo politikak inoiz ez bezalako pobrezia-mailara eraman du eremu hori. Zailtasun horiei behin eta berrizko erasoak gehitu behar zaizkie: 2008ko abenduaren eta 2009ko urtarrilaren bitarteko gatazka, hondamendi ikaragarria eragin zuena, 2012ko azaroko Israelen eraso suntsitzailea, eta, azkena eta denetan okerrena, 2014ko erasoa.


Desde el estallido de la Segunda Intifada en septiembre de 2000, la supervivencia en Gaza es cada vez más difícil y la situación socio económica de este territorio no ha dejado de deteriorarse. La política de bloqueo impuesta por Israel desde junio de 2007 ha llevado a la zona a unos niveles de pobreza sin precedentes. A estas dificultades se suman las ofensivas recurrentes. El conflicto producido entre diciembre de 2008 y enero de 2009, que dejó tras de sí una destrucción a gran escala, la devastadora ofensiva israelí de noviembre de 2012, y la más reciente y devastadora que tuvo lugar en 2014.

Gazako biztanleriaren % 80 UNRWAren larrialdietarako laguntzaren mende dago, eta % 59, berriz, elikadura-segurtasunik gabeko egoeran dagoen populazio gisa sailkatuta dago. Biztanleen % 58, gutxienez, pobreziaren mugaren azpitik bizi da, egunean dolar bat baino gutxiagorekin.


El 80% de la población de Gaza depende de la ayuda de emergencia de UNRWA, y el 59% está clasificada como población en situación de inseguridad alimentaria. Al menos el 58% vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1 dólar al día. .

LAN EGIN GAZA-rekin

Eman orain

UNRWAKO ERRONKA / EL RETO DE UNRWA

Ia milioi bat pertsonaren elikagaien segurtasunean eragin positiboa izateko helburuarekin, UNRWAk Gazako Zerrendan egindako ekintza nagusietako bat elikagaien laguntza banatzea da, urtean 4 txandatan zehar. Agentziak banatzeko aukeratutako elikagaiak familien oinarrizko saskiaren zati dira eta kaloria-kontsumo handia ematen diete: arroza, ekilore olioa, irina, haragi kontserbak, sardinak, etab.

Laguntza hau, ehunka mila pertsonen biziraupenaren mende dagoena, arriskuan jartzen ari dira Donald Trumpen gisako ekimenak, behin betiko eten baititu AEBek UNRWAri emandako ekarpenak, ondorio latzak izan zituen erabakia.


Con el objetivo de ejercer un impacto positivo en la seguridad alimentaria de casi un millón de personas, una de las principales actuaciones de UNRWA en la franja de Gaza consiste en la distribución de ayuda alimentaria, a lo largo de 4 rondas anuales. Los alimentos seleccionados por la Agencia para su distribución forman parte de la cesta básica de las familias y les proporciona un elevado aporte calórico: arroz, aceite de girasol, harina, carne enlatada, sardinas, etc.

Esta ayuda, de la que depende la supervivencia de cientos de miles de personas, está siendo puesta en peligro por iniciativas como las de Donald Trump, quien ha interrumpido definitivamente las donaciones de Estados Unidos a UNRWA, una decisión de consecuencias devastadoras.